Onze partners

Dankzij deze partijen bestaan wij

Bureau Zelfstandigen Fryslân

Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) is een regionaal samenwerkingsverband van 19 gemeenten in de provincie Fryslân.

NHL Hogeschool

NHL Hogeschool is een nuchtere, gedreven, open en ambitieuze organisatie waar elke dag studenten, docenten, lectoren en kenniscentra bezig zijn met onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.

Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk van (oud-)ondernemers met een ervaren kijk op zaken. Met expertise staan de adviseurs – letterlijk en figuurlijk – dicht bij de ondernemers.


Het concept

Wie doet wat?

Samenwerking

De Friese Zaak is een samenwerkingsverband tussen stichting Ondernemersklankbord, gemeente Leeuwarden en de NHL. In deze cirkel ziet u hoe deze samenwerking verloopt. In het midden staat de ondernemer.

De ondernemer wordt door alle drie de instanties ondersteund. De begeleiding wordt uitgevoerd door een student, samen met een coach vanuit het Ondernemersklankbord.

Het Ondernemersklankbord (OKB) bestaat uit ervaren ondernemers uit vele sectoren van het bedrijfsleven. Door hun uitgebreide ervaring kunnen adviseurs van het OKB ondernemers richting geven in het managen van hun bedrijf en het maken van keuzes. Hierbij functioneren de vrijwilligers als klankbord voor de ondernemer. Het blijkt vaak verstandig om naast het traject bij DFZ ook de ondersteuning van het OKB in te roepen, zo krijgt de ondernemer een balans van enthousiasme en ervaring. Daarnaast hebben deze adviseurs ook de beschikking over een zeer groot netwerk waarbinnen altijd connecties te maken zijn.
NHL Hogeschool is als Friese HBO instelling een van de initiatiefnemers van de oprichting van De Friese Zaak. Met de Friese zaak wil de NHL twee belangrijke doelstellingen realiseren. In de eerste plaats laten we opleidingen goed aansluiten op het toekomstige werkveld van studenten. Het opdoen van zo veel mogelijk praktijkervaring is daarom een cruciaal onderdeel van de opleidingen. De NHL ziet het werkveld ook echt als mede-opleider. Door studenten in te zetten in De Friese Zaak brengen zij hun financiële kennis in de praktijk en ontwikkelen zij hun adviesvaardigheden. Studenten vergroten op deze manier hun perspectief. Het gaat hierbij in eerste instantie om studenten van de opleidingen Bedrijfseconomie, Accountancy en Financial Services Management. In de tweede plaats wil de NHL haar kennis en faciliteiten, naast onderwijs en onderzoek, ook maximaal inzetten voor het ondersteunen en versterken van de Friese regio. Met de inbreng in De Friese Zaak draagt de NHL hier aan bij.
Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) helpt ondernemers met hun financiering en geeft andere ondersteuning. Doordat BZF onder andere verantwoordelijk is voor aanvragen voor een BBZ uitkering, heeft ze een goed beeld van de ondernemer. Als BZF constateert dat een ondernemer potentieel baat kan hebben bij ondersteuning door De Friese Zaak, wordt de ondernemer doorverwezen naar de introductiemiddag bij De Friese Zaak. Op dit moment functioneert BZF als onafhankelijke beoordelingspartij of ondernemers in aanmerking komen voor hulp bij DFZ. Dit is om oneerlijke marktconcurrentie te voorkomen.

Werkwijze

Hier vindt u onze manier van werken

Financiële diensten

De administratie op orde brengen. Voor ondernemers is dit belangrijk en de allereerste stap voor het voeren van een deugdelijke boekhouding. Wij van De Friese Zaak kunnen samen met u de administratie op orde brengen, waarmee u over een goede boekhoudkundige basis beschikt.
Een investeringsplan geeft u een overzicht van alle investeringen die u zou moeten doen om effectief verder te gaan met uw onderneming. Het zijn de uitgaven die u doet nog voordat uw volgende klant binnenstapt. Samen met u gaan wij de benodigde bedragen berekenen, zodat u precies weet welk bedrag u nodig heeft.
Aan het eind van ieder boekjaar wordt de jaarrekening (Winst & Verlies rekening + Balans) opgesteld. Bij De Friese Zaak kunnen wij samen met u de jaarrekening opstellen. In overleg met U wordt het werk verdeeld en al het werk wordt meermaals gecontroleerd binnen De Friese Zaak.
De liquiditeitsbegroting is een weergave van het banksaldo. In een liquiditeitsbegroting staan de ontvangsten en betalingen in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per maand, of per kwartaal. Op deze manier weet de u op welk moment extra financiën nodig zijn. Dit overzicht stellen wij voor u op wanneer u ons de benodigde gegevens verschaft.
Met een schuldenoverzicht krijgt u inzicht in de totale hoogte van uw schulden en het aantal schuldeisers. Samen met u kunnen wij de schulden op een rij zetten en vervolgens een plan maken om deze schulden af te lossen.
In dit overzicht krijgt u inzicht in de totale privé opname die u in een bepaalde periode heeft gedaan. Dit overzicht stellen wij voor u op met de gegevens die u ons verstrekt, zodat de samenwerking optimaal wordt benut.
Het opstellen van een ondernemingsplan dat noodzakelijk is voor financiële ondersteuning vanuit het BZF.

Het stappenplan

Neem contact op met het Bureau Zelfstandigen Fryslân
Een BZF consulent neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek
U vult het (online) intake formulier in
U wordt gebeld voor een intakegesprek bij De Friese Zaak
Tijdens dit gesprek wordt bepaald welk traject u zult volgen bij De Friese Zaak

Veel gestelde vragen

De Friese Zaak werkt geheel non-profit en vraagt geen vergoeding voor de diensten.
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin staat vermeld dat een traject maximaal 6 maanden duurt.
Nee, De Friese Zaak werkt samen met de ondernemer om het stuk te schrijven.
Dat hangt geheel af van de inzet van de ondernemer, hoe meer de ondernemer zich inzet voor het traject des te sneller de stukken af zijn.
Nee, dit valt niet onder de diensten van De Friese Zaak.
Nee, De Friese Zaak adviseert op commercieel en financieel gebied.
Nee u moet zich aanmelden via het Bureau Zelfstandigen Fryslân. Zie ook het stappenplan hiernaast.

Criteria

Inkomen uit onderneming onder minimumloon
Minimaal 18 maanden ondernemer
Vraagstuk binnen de diensten van De Friese Zaak